Velkommen til Ejerforeningen Toftehaven's hjemmeside

Sidste nyt

Sidste nyt

Vedr. den udvendige belysning

1. december 2015

KÆRE ALLE

Vi vil gerne prøve at redegøre for vore store udfordringer – nemlig udendørsbelysningen.

Vi er meget kede af, at der ofte mangler udendørsbelysning men kan garantere, at der bliver arbejdet hårdt på sagen. Det er desværre bare ikke så ligetil, at få det til at fungerer og det har da også været et problem lige siden dag et.

Vi har nu sat en grundig gennemgang af hele el installationen i gang og der blev også fundet en mængde fejl som nu også er udbedret, men det har desværre ikke været tilstrækkeligt og der arbejdes videre på sagen. Som det ser ud nu er der noget der tyder på, at der skal en større opgravning til for at finde problemet som kan være i de samlinger som ligger i jorden.

Vi gør hvad vi kan og det har højeste prioritet men kan desværre ikke give nogen dato for, hvornår al lys virker igen og virker konstant.

Bestyrelsen håber meget på jeres tålmodighed lidt i endnu og vi er oprigtig træt af de gener som det giver.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejf. Toftehaven


Vedr. den udendørs belysning

Til beboere i Ejerforeningen Toftehaven

Som I alle sikkert har bemærket, er der problemer med den udendørs belysning. Bestyrelsen er opmærksomme herpå, og arbejder på at få det løst hurtigst muligt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen – Ejerforeningen Toftehaven


Regler for hundehold i Ejerforeningen Toftehaven

Kære ejere/beboere i Ejerforeningen Toftehaven

Der er efterhånden kommet en del hunde til, i vores dejlige bebyggelse. Dette er skønt og skaber liv, og vi hilser alle hundene velkommen.

Desværre har de mange hunde også medført en del klager fra beboere, dette være sig fra beboere både med og uden hund.

Der er kommet klager om hunde på generalforsamlingen i april 2014 samt via mails til bestyrelsen. Klagerne går på, at der er for mange efterladenskaber fra hunde på ejerforeningens område, der desværre ikke bliver samlet op.

Endvidere er en del beboere utrygge ved at færdes på de fælles områder, herunder stier og parkeringsplads. Disse beboere bliver ofte mødt af hunde, der ikke bliver holdt i snor og derfor springer op af dem. Desuden klages der over hunde der er tøjret uden opsyn ved de fælles gangstier, og dermed blokerer for brug af stien.

Der er efterhånden også kommet en del børn til i ejerforeningen, og flere er på vej. Det er derfor yderst vigtigt, at børnene frit kan færdes i ejerforeningen uden at skulle være bange for, at blive mødt af en løs hund, der vælter dem. Ligeledes det, at møde en løs hund man ikke kender, kan gøre mange utrygge.

Vi i bestyrelsen ikke i tvivl om, at alle hunde i ejerforeningen er dejlige hunde, men ikke alle kender din hund som du, og derfor er det vigtigt, at hunde ikke løber frit rundt, uden opsyn.

Bestyrelsen ønsker at vores ejerforening skal være et rart sted at færdes og bo, uanset om man har hund eller ej.

Derfor har bestyrelsen vedtaget et sæt regler for alle hundeejere i ejerforeningen, som bedes overholdt.

Regelsættet vil blive opsat på de fælles affaldsskure og ved indgangsdøren til den fælles kælder, samt sendt ud til alle ejere i ejerforeningen således alle bliver gjort bekendt med de nye regler.

Det skal for god ordens skyld pointeres, at ingen af klagerne er møntet på én bestemt hund eller hundeejer, men hunde og hundeejere generelt i ejerforeningen.

Lad os alle hjælpe hinanden med at overholde det nye regelsæt, så Ejerforeningen Toftehaven fortsat kan vedblive at være et rart sted at bo og være, hvad enten man har valgt at holde hund eller ej.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen – Ejerforeningen Toftehaven bestyrelsen@toftehaven.dk


Havedag lørdag den 28. september 2013

Efterårets havedag bliver den 28. september 2013, hvor vi starter med morgenmad kl. 10.00 som vi plejer. Bestyrelsen vi have en liste med ting der skal laves og opgaverne vil blive fordelt når vi mødes.


Havedag den 23. september 2012

Næste havedag er fastsat til den 23. september 2012, hvor en af de primære opgaver vil være udskiftning af bøgehæksplanter som er gået ud.

Bestyrelsen vil samtidig takke for fremmødet og indsatsen ved den overståede havedag den 6. maj 2012


Generalforsamling 2012

TIRSDAG DEN 1. MAJ 2012 afholdes der generalforsamling. Det vil blive afholdt i festlokalet i kælderen Engtoften 3.


Havedag den 6. maj 2012

SØNDAG DEN 6. MAJ 2012 er der havedag. Vi mødes kl. 10.00 på fællesarealet som vi plejer, hvor vi starter med rundstykker og kaffe. Her vil de opgaver der skal ordnes også blive fremlagt.

Vi håber rigtig mange møder op da alt det vi selv ordner holder fællesudgifterne nede.


Maling af skuerne

SØNDAG den 8. maj 2011 kl. 10.00 mødes vi igen til dette års 1.havedag. Vi starter som sædvanligt med kaffe og rundstykker. Det store projekt på denne havedag er maling af vore skurer, så vi håber på mange hænder og at vi igen få en hyggelig dag. Men før vi kan male skal der algebehandles og dette skal gøres søndag den 1. maj 2011 og vi håber at der er nogle som vil hjælpe med dette. Vi starter kl. 10.00


Generalforsamling 2011

HUSK at der er generalforsamling tirsdag den 10. maj i festlokalet i nr. 3


Havedag den 18. september 2010

Vi mødes kl. 10.00 på fællesarealet til kaffe og rundstykker, hvor arbejdsopgaverne også bliver fordelt.
Det store projekt denne gang er at få malet vores skraldeskure, men der vil også være andre opgaver der skal løses.
Vi håber at se rigtig mange til denne dag - HUSK at det vi selv gør sparer vi i fællesudgifter.


Generalforsamling den 27. april 2010

Den ordinærer generalforsamling er fastsat til tirsdag den 27. april 2010. Den vil blive afholdt i festsalen Engtoften 3.
Der kommer nærmere fra administrator.


Havedag den 10. april 2010

Vi mødes kl. 10.00 til kaffe og rundstykker, hvor arbejdsopgaverne også bliver fordelt. Det store projekt denne gang er at få plantet nye hækplanter.
Vi håber at se rigtig mange til denne dag – HUSK at det vi selv gør sparer vi i fællesudgifter.


Havedag

Så er det igen tid til fælles havedag og som tidligere adviseret er det fastsat til LØRDAG den 19. September 2009.

Vi mødes kl. 10.00 og starten som sidst med kaffe og rundstykker, hvorefter vi går i gang med arbejdet. Vi håber rigtig mange til møde op og give et nap med – HUSK at det vi selv gør sparer vi i fællesudgifter.


Maling af facader

Nu er malerne gået i gang og de forventer at være færdig indenfor 4 -5 uger (ca. sidst i juli). Der vil i samme periode blive malet træværk og vi beder derfor alle beboerne vise hensyn og sørge for at håndværkerne har adgang til murværk, vinduer og døre.


Parkering af biler og cykler

Vi skal ENDNU engang gøre opmærksom på at cykler SKAL placeres i cykelstativerne ved skuerne eller i kælderen og IKKE foran indgangspartierne eller foran lejlighederne. Og bilerne SKAL parkeres indenfor parkeringsarealerne langs med vejen og langs med nabo bygningen og IKKE foran bygningerne. Her er problemet udpræget foran 8 A-C


Sprøjtning med ukrudsmiddel

Vi har erfaret at der er blevet anvendt et ukrudtsmiddel lang med trappen op til vejen og langs med stensætninger forenden af bygning 10 således at græsset et total visnet væk og det ser bestemt ikke godt ud. Det er selvfølgelig ikke tilladt og det eneste sted der bruges ukrudtsmiddel er på parkeringsarealerne.


Nu begynder maling af facader

Så skal vi endeligt have malet bygningerne. Malerne påbegynder arbejdet i uge 27 og forventer at kunne færdiggøre arbejdet i løbet af 3-4 uger. Terrasser og altaner skal derfor ryddes, så malerne kan komme til. Ejerforeningen ønsker ikke efterfølgende at blive indblandet i sager omkring ødelæggelse af møbler og lignende, fordi disse ikke har været ryddet af vejen.


Maling af facader

Så er aftalen med maleren på plads vedr. maling af facader. Bestyrelsen blev enig med maleren om at det var bedst at vente med at starte til maj måned, da sandsynligheden for at murværket da er blevet tørt. De forventer at det tager 4-6 uger, og vil gøre alt der står i deres magt for at være færdig inden sommerferien.

Hvis du har opserveret revner i udevendigt murværk, som skal repareres inden maleren kan gå i gang, eller du er i tvivl om de skal, skal du kontakte bestyrelsen inden den 14. april 2009. Det kan du gøre via siden "Kontakt"

 


Toftehaven den 14. december 2008

Kære medlemmer af ejerforeningen Toftehaven

Maling af facader

Ejerforeningens bestyrelse har gennem længere tid arbejdet på at finde frem til den bedste løsning på en fremtidig behandling af ejendommes facader. Vi arbejder på tre forskellige muligheder:

    1) At lade facaderne male med det oprindelig projekterede produkt.
    2) At lade facaderne male med et andet og mere holdbart produkt.
    3) Facaden fremstår i gule sten som nu.
Udgangspunktet for bestyrelsens arbejde er selvfølgelig til enhver tid at finde den for ejerforeningen bedste løsning. Både umiddelbart og på længere sigt. Den langtrukne sagsbehandling forbundet med malingen af ejendommens facader skyldes, at bestyrelsen af flere uafhængige rådgivere er blevet frarådet at vælge den oprindelige løsning. Produktet indeholdt i det oprindelige projekt vurderes at være af en sådan standart, at brug af dette vil resultere i en uholdbar løsning for ejerforeningen. Derfor undersøge nu, hvilke produkter, der på længere sigt vil udgøre en bedre og mere optimal løsning for ejerne. Vi har undersøgt, med hvilket produkt man evt. kan male, hvilket firma der kan udføre opgaven, hvilken ekstraudgift dette vil indbefatte og hvad udgiften til vedligehold er. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed og er den instans, der kan træffe beslutning om ovenstående. Bestyrelsen forventer at være klar til at fremlægge viften af muligheder ved en ekstraordinær generalforsamling i uge 4.Frederiksbjerg Ejendommes konkurs

Som nogle måske har læst i pressen, er Frederiksbjerg ejendomme gået konkurs. Vi kan berolige med, at dette er af mindre betydning for ejerforeningen. Det er Skanska der står til ansvar til 5-års gennemgangen og det er også Skanska der står til ansvar for at få facaderne behandlet.www.toftehaven.dk

Denne skrivelse vil også være at finde på vores hjemmeside www.toftehaven.dk. Vi arbejder på snarrest at få oprettet et logon til ejerforeningens medlemmer, så referater fra vores bestyrelsesmøder kan læses her.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen